Rezerwacje

Cennik na 2021 rok

 • sezon Niski - 390 zł brutto /doba (01.01 do 31.03. i 01.11 do 31.12)
 • sezon Średni - 550 zł brutto /doba (01.04 do 11.06.2021 i 11.09 do 31.10)
 • sezon Wysoki - 650 zł brutto /doba (12.06-12.09.2021)
 • kaucja - 4000 zł.
 • opłata Serwisowa - 250 zł brutto. 
 • brak limitów kilometrów
 • WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT "NAJEM SAMOCHODU"

Zasady rezerwacji i rozliczeń

 • rezerwacji dokonuje się za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • po potwierdzeniu dostępności terminu najmu wysyłamy do Państwa drogą mailową wzory umowy, regulamin, protokół zdawczo-odbiorczy oraz OWU ubezpieczenia pojazdu
 • po akceptacji warunków umowy osoba rezerwująca przesyła drogą mailową dane 2 osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr. dowodu, nr prawo jazdy) do uzupełnienia umowy.
 • po dosłaniu wszystkich danych przesyłamy umowę przygotowaną do podpisu. Umowę podpisujemy w dniu przekazania pojazdu.
 • opłata rezerwacyjna wynosi 30% ceny najmu, płatne w ciągu 3 dni od momentu przesłania umowy
 • pozostałe płatności dokonujemy na 7 dniu przed rozpoczęciem najmu pojazdu.
 • doba kamperowa zaczyna się o 16.00 w dniu rozpoczęcia najmu i kończy o 10.00 w dniu zakończenia najmu.

Zasady anulowania rezerwacji,

W przypadku rezygnacji z rezerwacji naliczone zostaną opłaty za jej anulowanie w wysokości:

 • 0 zł – jeżeli anulowanie rezerwacji nastąpi na 60 dni lub więcej dni przed rozpoczęciem najmu,
 • 20% ceny najmu – jeżeli anulowanie rezerwacji nastąpi między 30 a 60 dniem przed rozpoczęciem najmu,
 • 30% ceny najmu - jeżeli anulowanie rezerwacji nastąpi między 7 a 30 dniem przed rozpoczęciem najmu,
 • opłaty za anulowanie rezerwacji nie będą naliczane, jeżeli w tym samym terminie wynajmujący wynajmie oferowany pojazd.

Zmiana rezerwacji jest możliwa tylko w przypadku, gdy wybrany pojazd będzie dostępny we wskazanym przez Najemcę terminie.

Najważniejsze punkty regulaminu

 1. Najemca musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przez co najmniej 5 lat. Pojazd może być prowadzony przez inną osobę, pod warunkiem, że ma ona ukończone 25 lat i posiada prawo jazdy co najmniej 3 lat, lecz Najemca musi w tym czasie podróżować jako pasażer.
 2. W chwili zawierania umowy najmu Najemca musi przedstawić aktualny dowód osobisty oraz prawo jazdy.
 3. Najemca przy zawieraniu umowy najmu zobowiązany jest podać swoje dane, których nie ujawniono w dowodzie osobistym lub prawie jazdy, tj. adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.
 4. W czasie trwania najmu Najemca ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne, a także wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, itp., które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego Kamperem, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYNAJMUJĄCY.
 5. Najemca zobowiązuje się do podania Wynajmującemu przybliżonej trasy podróży poprzez wymienienie państw, do których zamierza jechać. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazują, jakie państwa obowiązuje polisa ubezpieczeniowa. W przypadku braku zgody Wynajmującego na podróż, Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w Pojeździe, spowodowane naruszeniem niniejszych ustaleń oraz traci prawo do zwrotu w całości wpłaconej kaucji.
 6. Pojazd powinien być zamykany na czas nieobecności Najemcy i zazbrojony alarm.    Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli Przedmiotu Najmu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki niezbędne do bezpiecznej jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem Pojazdu należy niezwłocznie usunąć po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.

Kaucja

 1. Na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również opłat i kar należnych od Najemcy, Najemca wpłaca kaucję zwrotną w wysokości 4000 zł (czterech tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie najmu w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia najmu pojazdu.
 2. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni po zakończeniu umowy najmu i rozliczeniu ewentualnych kosztów i opłat.
 3. Jeżeli w ciągu tych 7 dni zostaną wykryte usterki spowodowane przez Najemcę, a nie uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo do pomniejszenia wypłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek.
 4. W Przedmiocie Najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania używek bądź narkotyków.
 5. W Przedmiocie Najmu obowiązuje zakaz przetrzymywania bądź przewożenia zwierząt bez zgody Wynajmującego.
 6. Przedmiot Najmu nie może być wykorzystywany do podróży po bezdrożach bądź terenach górskich lub leśnych, piaszczystych, do jazdy po których Pojazd nie jest technicznie przystosowany.

Samochód zastępczy

 1. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy wybrany pojazd nie będzie mógł zostać oddany do użytku Najemcy, w zależności od dostępności, Wynajmujący zaproponuje inny pojazd lub poprosi o zmianę terminu rozpoczęcia najmu z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia zaistniałych przeszkód.
 2. W skrajnych przypadkach, w których Wynajmujący nie będzie mógł oddać do użytku wybranego przez Najemcę pojazdu, zwróci całą wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

Postępowanie w przypadku awarii

 1. W przypadku awarii najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju awarii i uzgodnień z wynajmującym. Najemca nie jest uprawniony bez zgody wynajmującego do dokonywania jakichkolwiek napraw czy przeróbek przedmiotu najmu.
 2. W przypadku kolizji drogowej najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie wynajmującego oraz w każdym wypadku Policji. W takiej sytuacji najemca jest zobowiązany do uzyskania z Policji kopii pisemnego protokołu z zaistniałego zdarzenia i jego przekazania wynajmującemu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności najemcy za powstałe szkody. Koszty tłumaczenia przysięgłego protokołów Policji i innych dokumentów sporządzonych w językach obcych ponosi najemca.


Do Pobrania

Wzór umowy najmu Kampera

Regulamin najmu Kampera 

Protokół Zdawczo odbiorczy

Ubezpieczenie UWU AutoCasco

Ubezpieczenie OWU NNW

Ubezpieczenie OWU MotoAssistance

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.